Steripolar - kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar on suomalainen yritys, joka tarjoaa maamme julkisille ja yksityisille terveydenhuollon ja sairaanhoidon yksiköille tuotekehityksen kärjessä olevia, laadukkaita tuotteita sekä uusia hoitomenetelmiä. Tarjoamme myös täsmäkoulutusta sairaanhoidon ja terveydenhuollon ammattilaisille.

 
 

Haluamme olla mukana kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa. Toimintaamme ohjaa tavoite paremmasta potilashoidosta ja potilaan nopeammasta paranemisesta. Tavoitteenamme on tuoda markkinoille innovaatioita ja uusia menetelmiä, joista on todellista hyötyä potilaalle, ja jotka aidosti saavat aikaan parempia hoitotuloksia.

Haluamme osata sen, mitä teemme. Vain osaamalla itse, voimme yhdessä asiakkaan kanssa kehittää heidän toimintojaan ja löytää heille uusia, parempia ratkaisuja. Haluamme myös oppia jatkuvasti lisää. Oppimalla voimme kehittyä ja asettaa toiminnallemme uusia tavoitteita.

Seuraamme jatkuvasti teknologian kehitystä ja mitä maailmalla tapahtuu. Vahvan verkostoitumisen kautta voimme etsiä ja löytää asiakkaillemme uusia innovaatioita eli ratkaisuja, jotka vievät heidän toimintojaan tuloksellisempaan suuntaan.

Haluamme kantaa vastuun omasta työstämme.

Pidämme monin eri keinoin huolta henkilöstöstämme, sen viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintaa ja inhimillisten arvojen huomiointia tuotantoprosessien kaikissa osissa.

Ympäristö, jossa elämme, on meille tärkeä. Toimintamme on ympäristösertifioitua ja edellytämme myös kumppaneiltamme ympäristöä kunnioittavaa toimintaa. Pyrimme tuomaan markkinoille ratkaisuja, joiden avulla voimme tukea myös asiakkaidemme ympäristöystävällistä ajattelua.

 

 

Lyhyesti